Advarer mot gale digitale valg

Advarer mot gale digitale valg

Det er altfor lett å kaste seg ut i en digitaliseringsstrategi som man ikke vet konsekvensen av, mener Rachel Myhr Williksen i Deloitte. Hun advarer kommunene mot digitale pengesluk.

– Kommunene overlater i for stor grad til leverandørene å bestemme hva som leveres. Det gjør at leverandører kan selge inn noe som kommunene ikke har behov for, advarer Williksen.Hun leder arbeidet rettet mot kommunal sektor i konsulentavdelingen til Deloitte. For tiden arbeider hun mye med kommuner som skal slå seg sammen.

Mange fallgruver

Deloitte har gjort en internasjonal kartlegging og sett på hvor digital offentlig sektor i Norge egentlig er.

– Norge har generelt kommet langt digitalt på et globalt nivå, sier Williksen.

Det er imidlertid noen utfordringer. I mange mindre kommuner er den digitale kompetansen mangelfull. Det er også en utfordring å gjennomføre gode anskaffelser på dette området.

– Det er veldig mange leverandører der ute. Infrastrukturen i kommunene varierer og kunnskapen om innbyggernes forventninger til digitale tjenester er mangelfull. Faren er at du kjøper et system som verken er tilpasset kommunens infrastruktur eller brukernes behov.

– Du må være så presis at du vet hva får. Det medfører ofte at kommunen får tilbud om det leverandøren har lyst til å levere og ikke nødvendigvis det kommunens innbyggere har behov for.

– Er det lett for å kaste seg ut i et digitaliseringsarbeid man ikke vet konsekvensen av?

– Ja. Det er viktig å vurdere hva som er behovet. Hva fungerer bra det med det systemet vi har i dag? Hva skulle vi endret på. Det er en dimensjon til: Det er viktig å sette seg i innbyggerens perspektiv. Hva trengs i dag og hva etterspørres i morgen?

Å være i førersetet

Nå oppfordrer hun resten av Kommune-Norge til å benytte perioden rundt sammenslåing til å bli mer digitalisert.

– Kommuner bør bruke tiden godt. Det er en dør som er åpen nå. Hun ser på kommunesammenslåing som en mulighet for de kommunene som ønsker et digitalt løft:

-Å skulle bygge en ny kommune gir en anledning til å sette seg i førersetet og gjøre en kartlegging. Da må kommunene tenke gjennom hva som trengs i framtiden, sier Williksen.

Dersom tre kommuner slår seg sammen – er det en lang rekke administrative systemer og fagsystemer som må harmoniseres. Hun ser på en sammenslåing som en gylden anledning til å revurdere infrastrukturen, men også hvilke arbeidsprosesser kommunen kan endre på.

Ut av kroken

Deloitte har bistått Asker, Hurum og Røyken med deres sammenslåingsprosess. De har en ambisiøs plan for digitalisering:

– Det skal bygges en ny kommune. Da er det er viktig å sikre at digitalisering ikke blir et arbeid som foregår i en krok for seg selv. Det må sees i sammenheng med alt annet, sier Williksen.

– Kan ikke kommunene bruke den kompetansen som eksisterer i kommunen til å bli digital?

– Det er litt avhengig av kommunestørrelse. Noen er avhengig av å kjøpe den kompetansen. Andre bør be om hjelp, mener hun.

Sårbarhet

Kommunal Rapports oversikt viser at om lag 100 kommuner har fattet gjensidig positive vedtak om kommunesammenslåing.

– Det er dessverre ikke mange av de små som kanskje kunne hatt mest utbytte av å bli bedre på digitalisering. De mest sårbare er de minste kommunene. De tenker vel at det fikser de i framtiden, men det er ikke sikkert at det går så bra.

Williksen advarer både mot at det digitale havner for langt ned på lista i sammenslåingen, og mot å velge IT-systemene ut fra en idé om likeverdighet mellom kommunene som skal gå sammen. Hun viser til et eksempel: Siden dere fikk beholde HR-systemet deres, så bør vi få beholde økonomisystemet vårt

– Med en slik argumentasjon kan man lett ende opp med en samlet IT-portefølje som ikke er optimal. Det er viktig å finne gode kriterier på hva skal man vektlegge og at jobben med å velge løsning gjøres så objektivt som mulig. Det kan bli en del forhandlinger rundt det.

Hun påpeker at de fleste synes at eget system er best:

– Det trenger ikke bety at man ender opp med den beste løsningen, sier hun.

Skreddersøm koster

Med kommunalt selvstyre er det opp til den enkelte kommune å legge sin digitaliseringsstrategi.

– Ute i kommunene er det også kontinuerlige avveininger mellom sosialøkonomiske hensyn og lokaldemokrati. Det er en spenning man står i hele tiden. Det vil være opp til kommunen å ta egne beslutninger. Det er sjarmen med lokaldemokratiet, men også det som gjør alt sammen vrient. Skreddersøm når det gjelder digitale løsninger er kostbart.

Hun mener det er en tendens til at alle vil sette personlig preg på IT-systemet.

– Burde det vært mer føringer og styring?

– Ja. Det har også vært etterspurt fra kommunene, særlig i forhold til velferdsteknologi. Der har det vært et sterkt sug etter det.

Ulike duppeditter

En av fallgruvene er knyttet til at ulike leverandører kan levere løsninger som ikke samsvarer med teknologi fra andre leverandører:

– Leverandørene har utviklet sine duppeditter, som ikke kommuniserer med duppeditter på en annen plattform. Særlig innenfor velferdsteknologi har dette vært en utfordring.

– Det er kanskje noen leverandører som tjener på at alle skal ha ulike system?

– Nei, det er nesten tvert imot. De har ikke fått ut potensialet i markedet. Det blir så smått. Det blir ikke stort nok til at det tar av.

– Så egentlig er det ingen som tjener på det?

– Nei, sånn som det er nå – er det sånn at noen kommuner prøver ut piloter, men så kommer det ikke noen utvikling. Etter noen år blir teknologien avleggs. Det blir en del start-stopp-prosesser, sier Williksen.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Kommunal Rapport 14.02.17.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.