Vær forsiktig ved anbudssamarbeid

Vær forsiktig ved anbudssamarbeid

Konkurransetilsynet ila nylig over 18 millioner kroner i gebyr til seks aktører i elektrobransjen etter at elektrikerkjeden El Proffen og dets datterselskap EP Contracting organiserte samarbeidet mellom fem konkurrerende medlemsbedrifter i en anbudskonkurranse. Saken illustrerer Konkurransetilsynets tøffe linje, og viser viktigheten av å være oppmerksomme på konkurranselovens grenser.

Den aktuelle anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner for Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg. Bedriftene leverte i fellesskap tilbud til Undervisningsbygg, og var åpne om samarbeidet overfor oppdragsgiver.

Konkurransetilsynet slo likevel hardt ned på samarbeidet, og pekte på at selskapene ble enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon – i stedet for å konkurrere mot hverandre om å inngi det beste tilbudet. Det ble lagt avgjørende vekt på at selskapene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud i anbudskonkurransen.

Det er også verdt å merke seg at det ikke ble tatt hensyn til at selskapene var medlemsbedrifter i samme kjede.

Konkurransepresset bortfalt

Et annet eksempel på at konkurransereglene håndheves strengt er at Høyesterett i sommer opprettholdt ileggelsen av gebyrer fra Konkurransetilsynet på samlet nesten 3 millioner kroner til Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og deres felles datterselskap Ski Follo Taxidrift AS.

Taxiselskapene hadde inngitt felles tilbud i to anbudskonkurranser om kjøp av pasientreiser. Selskapene hevdet at dette ble gjort for å tilby etterspurt kapasitet gjennom et samarbeid som innebar en hensiktsmessig sammenslåing av ressurser, og viste til at det var små taxi-selskaper i en bransje preget av store konkurrenter. Selskapene hadde også vært helt åpne om samarbeidet.

Høyesterett la imidlertid avgjørende vekt på at aktørene hver for seg hadde mulighet til å inngi tilbud til oppdragsgiver i anbudskonkurransen, og at konkurransepresset bortfalt når aktørene i stedet slo seg sammen og innga et felles tilbud.

Oppsummering

Samarbeid mellom tilbydere er ofte både hensiktsmessig og nødvendig ved store prosjekter. Det er likevel svært viktig å trø varsomt, da reglene på området er strenge.

Litt forenklet kan man kanskje si at det avgjørende for muligheten til å samarbeide ved anbudskonkurranser er om partene faktisk er i stand til å levere tilbud alene. Det kan tenkes unntak fra denne hovedregelen dersom anbudssamarbeidet gir effektivitetsgevinster som oppveier samarbeidets konkurransebegrensende virkninger, men dette må dokumenteres, og det er all grunn til å trø varsomt her.

Anbudssamarbeid som skjer åpent mellom foretak som ellers ikke kunne inngitt tilbudet på det aktuelle prosjektet hver for seg, er i utgangspunktet lovlig. Dette vil typisk være tilfelle der tilbyderne er i ulike bransjer, men kan også være tilfellet dersom de enkelte tilbyderne av kapasitetsmessige årsaker ikke er i stand til å inngi tilbud hver for seg.

Vurderingen av konkurranselovens grenser rundt anbudssamarbeid er ofte komplisert, og juridisk bistand kan derfor være nødvendig.

Deloitte Advokatfirma har bred erfaring med problemstillinger knyttet til både konkurranserett og anskaffelsesrett. Ta gjerne kontakt med advokat Geir Melby (gmelby@deloitte.no, tlf: 913 64 186) eller advokat Audun Kleiven (akleiven@deloitte.no, tlf: 997 12 381) for et uforpliktende møte.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.