Poster skrevet av: Deloitte

Denne forfatteren har skrevet 204 poster
Sannhetsoppdraget

Sannhetsoppdraget

Nyhetene konkurrerer med annet klikkvinnende innhold, som ofte står tilbake hva gjelder kvalitet, etikk og etterrettelighet. Den store mengden av informasjon gir en ypperlig grobunn for falske nyheter, et begrep…Les mer