Borte bra vs. hjemme best

Borte bra vs. hjemme best

Er utveksling alltid en fordel når du skal søke jobb, eller er andre erfaringer like verdifulle?

Mette Hole begynte i Strategy & Operations i Deloitte consulting høsten 2016, etter å ha fullført en mastergrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH). NHH tilbyr utveksling både på bachelor- og masternivå, og mange av Mettes venner valgte å reise ut i løpet av studietiden.

– Jeg hadde egentlig lyst til å reise ut i løpet av bachelorgraden, og visste at internasjonal erfaring verdsettes av arbeidsgiver. Samtidig hadde jeg engasjert meg i utfordrende verv ved siden av studiene og trivdes veldig godt i Bergen.

I Trondheim pakket indøk-student Henrik Struksnæs kofferten. I likhet med mange andre på studiet dro han på utveksling fjerde året. Henrik ønsket seg både værskifte og nye erfaringer da han tok turen sørover vestover.

– Jeg ble fristet av muligheten til å dra til et nytt sted, møte nye mennesker og erfare hvordan utdanningssystemet var bygget opp i USA. Samtidig fristet jo varmen i «Sunny California», sier han, som i dag jobber i Deloittes Financial Advisory-avdeling.

På University of California Irvine (UCI) i USA var flere studieprogrammer tilpasset utvekslingsstudenter, og fagene var utfordrende  og av høy kvalitet.

415742_4435468398848_1444295479_o

Ble hjemme

Mette valgte å bli hjemme. For å kompensere for manglende språkerfaring, tok hun valgfag i engelsk ved siden av. Under mastergraden passet ikke utvekslingsprogrammet for henne, og i ettertid er hun godt fornøyd med valget.

– Under intervjuet i Deloitte spurte de hvorfor jeg ikke valgte utveksling, men jeg opplevde ikke at valget mitt gjorde at jeg kom dårlig ut. Utveksling er noe du må ha lyst til, og de som prioriterer annerledes trenger ikke å stille dårligere i en jobbsøkerprosess.

Henrik opplevde at potensielle arbeidsgivere vektla internasjonal utdanning positivt i intervjuene, men tror ikke det er avgjørende for å komme videre i en søkeprosess.

– Det er viktigere å kunne forklare på en god måte hvorfor man tatt sine valg. Viktige engasjement, verv eller jobb er selvfølgelig gode grunner til å velge å bli i Norge, påpeker Henrik.

Mette hadde verv gjennom hele studietiden. Som blant annet leder for Bergen Challenge og UKEN-sjef fikk hun relevant arbeidserfaring hun har hatt stor nytte av i Deloitte-jobben. Samtidig påpeker hun at det er fullt mulig å engasjere seg i aktiviteter ved siden av skolen og få med seg et utvekslingsopphold, for de som ønsker det.

 

Vanligere med utveksling

Etter hvert som utveksling er blitt stadig mer populært, har enkelte utvekslingssteder blitt tett befolket av nordmenn. For Henrik var det viktig å velge et sted der det ikke var så mange andre nordmenn, og som samtidig hadde tekniske og økonomiske fag av tilsvarende kvalitet som de han kunne ta ved NTNU.

– Et utvekslingsopphold byr på erfaringer, utfordringer og opplevelser som er verdifulle både i arbeidslivet og generelt. Når man praktiserer et annet språk og møter en ny kultur med nye mennesker, utvider du horisonten og danner grunnlag for relasjoner som kan vare livet ut.

Mette påpeker samtidig at utveksling er blitt såpass vanlig at det ikke nødvendigvis fører til at man skiller seg ut i søknadsbunken.

– Arbeidsgiver ser på helheten, hvor utveksling kan være en del av det. Samtidig er det summen av erfaringen man har med seg fra studietiden som er den viktigste. Jeg tror det viktigste at du kan begrunne dine valg, sier hun.

Kompetanse og relevant erfaring kommer uansett i første rekke, legger Henrik til.

– Samtidig er både utveksling og verv gode kanaler for relasjonsbygging og gir rom for personlig utvikling gjennom andre utfordringer enn hva skolebenken kan tilby. Jeg ville ikke vært dem foruten i dag.

Har du spørsmål til hva vi kartlegger i rekrutteringsprosessen? Les mer på jobb.deloitte.no, eller ta kontakt med oss på norekruttering@deloitte.no.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.