CFO

Økonomisk høstmørke

Økonomisk høstmørke

Deloittes CFO-survey antyder at CFO-ene ser noe mer pessimistisk på de økonomiske utsiktene for den kommende perioden. Samtidig er finansiering gjennom egenkapital og via bank i ferd med å ta…Les mer