Ledelse

Seks tegn på et inkluderende lederskap

Seks tegn på et inkluderende lederskap

Mangfold innen markeder, kunder, ideer og talenter er pådriveren bak behovet for inkludering som en ny lederegenskap. Vi presenterer kvaliteter hos ledere som ikke bare evner å omfavne individuelle forskjeller, men som potensielt kan fremheve dem for konkurransemessige fordeler.

Les mer