Den nye karrieren

Den nye karrieren

Hva betyr karrieren i en periode hvor ferdigheter blir overflødige i løpet av få år?

Tiden med jevne og stabile karrierer er på hell. Nye strukturer i arbeidslivet gjør det vanskeligere å klatre opp den tradisjonelle karrierestigen, og teknologien har før til yrker, jobber og ferdigheter gradvis går ut på dato. I tillegg flytter er arbeidstagerne stadig i bevegelse: Tall fra Linkedin viser at nyutdannede gjennomsnittlig vil ha vært gjennom dobbelt så mange jobber i løpet av sine første fem år i arbeidslivet, som for 30 år siden.

Hva er en karriere?

Karrieren representerer vår ekspertise, vårt yrke og vår identitet. Karrieren gir oss samtidig finansiell og psykologisk belønning. Hva skjer når karrieren vi har valgt blir mindre verdifull?

Det kan oppleves skremmende for de ansatte å måtte være et hestehode foran utviklingen, men det er like forstyrrende for ansatte som må ansette og utvikle ansatte for i dag, i morgen og de neste fem årene. I følge vår årlige rapport Human Capital Trends, har bare 19 prosent av dagens selskaper funksjonelle karrieremodeller. Ideen om en enkeltstående langvarig karriere henger igjen i fortiden.

Ekspertise har kortere levetid

Det har alltid eksistert enkelte jobber med behov for kontinuerlig trening og opplæring. Nå gjelder det samme kravet for alle i arbeidslivet. Dagens eksperter kan bli erstattet, eksempelvis tror mange at automatisering vil ta over for koding i nær fremtid. Millennials vurderer læringsmuligheter som en av de viktigste faktorene for en god jobb. Ledere bør gi folk tid og muligheter til utvikling, dersom de ønsker å holde på dem.

«Soft skills» øker i verdi

Myke ferdigheter vil bli avgjørende på den moderne arbeidsplassen, ifølge Harvard-professor David Deming. Den moderne arbeidsplassen, hvor mennesker beveger seg mellom ulike roller og prosjekter, ligner i stor grad på klasserommet, der sosiale ferdigheter som empati og samarbeid utvikles.

 Rene teknologiske ferdigheter og stillinger kan enkelt bli automatisert bort. Ved å sørge for at man både har tekniske og sosiale ferdigheter på plass, er man mindre sårbar for å bli erstattet.

Vår forskning tyder på at lønnsveksten vil konsentrere seg om primært to typer jobb: tekniske roller og hybridjobber, som skaper nye typer jobber ved å dele opp disiplinene.

Ledere bør omforme og tilpasse selskapene til å fortløpende muligheter for utvikling. Ansatte bør på sin side oppfordres til rollebytte, og opparbeide seg teknologisk ekspertise. Organisasjoner som definerer seg selv som gode læringsarenaer får 23 prosent bedre finansielle resultater og er mer innovative enn sine likesinnede.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.