Eiendomsskatt når eiendommen endres

Eiendomsskatt når eiendommen endres

Dersom eiendommen endres på en måte som kan medføre et lavere skattegrunnlag, bør eier så tidlig som mulig ta dette opp med Eiendomsskattekontoret. Det gjelder å få dialogen i gang i god tid før utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2018 finner sted. Den kan ventes å finne sted i løpet av januar og februar 2018 ettersom siste frist er 1. mars 2018.

Det kan ikke påregnes at Eiendomsskattekontoret av eget tiltak følger opp formelle eller fysiske endringer på eiendommene. Prosessene for å få satt ned eiendomsskattegrunnlaget kan bli tunge og lange dersom eier selv ikke er aktiv med hensyn til å påpeke endringer eller kreve omtaksering.

For å få bedre kontroll over prosessen bør eier i de fleste tilfellene vurdere å kreve ny takst. Dette må i så fall kreves før 1 november i året før skatteåret, dvs. før 1. november 2017.

Ny takst kan kreves i følgende tilfeller:

  • Eiendommen er delt
  • Bygninger på eiendommen er revet eller ødelagt av brann eller lignende
  • Det er ført opp nye bygninger eller gjort vesentlige endringer på eiendommen.
    • Et eksempel på en vesentlig endring kan være bruksendring; så som konvertering av eiendommen fra næring til bolig.
  • Eiendommens verdi er vesentlig endret sammenlignet med andre eiendommer.

Vær imidlertid oppmerksom på at når eier krever ny takst, må eier bekoste takseringen.

Når eiendommen før 1. januar 2018 er helt eller delvis revet, skal det gis et foreløpig fradrag i skattegrunnlaget etter Eiendomsskattekontorets skjønn i forbindelse med utskrivningen i 2018. Det foreløpige fradraget etterfølges av en endelig avregning etter at omtakseringen er gjennomført.

Dersom eiendommen endres etter 1. januar 2018 åpner loven for nedsettelse av skatten for 2018 etter beslutning av formannskapet (i Oslo delegret til byrådet) dersom det blir «særs urimelig» å kreve den inn.

Kontaktpersoner

Torill Hasle Aamelfot

Advokat/partner, Deloitte Advokatfirma

taamelfot@deloitte.no

+47 959 26 807

Elin Sætre Løfsgaard

Advokat (H)/Director, Deloitte Advokatfirma

elofsgaard@deloitte.no

+47 934 39 899

Bjørn-Olav Johansen

Advokat/partner, Deloitte Advokatfirma

bjohansen@deloitte.no

+47 913 55 745

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.