Er norske økonomisjefer for defensive?

Er norske økonomisjefer for defensive?

Møter norske CFO-er depressive tendenser med for defensiv strategi?

Artikkelen er produsert av Cloud Media i samarbeid med Deloitte.

Norske økonomisjefer merker økt finansiell risiko i balansen, og forsøker å bremse utviklingen ved hjelp av kostnadsreduksjon og organisk vekst. Det viser en ny undersøkelse Deloitte har gjennomført blant CFO-er i Norges 500 største selskaper.

Det er tiende gangen undersøkelsen gjennomføres. Produksjon og petroleum er hardest rammet, men tendensen ses på tvers av sektorer.

– At oljesektoren er negativ er ingen overraskelse. At pessimismen har spredd seg såpass mye til andre sektorer er mer overraskende. Ikke minst fordi boligmarkedet og handel går greit, sier leder for Financial Advisory i Deloitte, Andreas Enger.

Nervøst næringsliv

Undersøkelsen har fått undertittelen «Depressive tendenser» og tegner et bilde av et nervøst norsk næringsliv. Høsten 2015 er et lite egnet tidspunkt for å øke den finansielle risikoen i balansen, tror norske CFO-er. De velger ifølge undersøkelsen å møte de usikre tidene med ikke-ekspansive strategier. Kostnadsreduksjon blir oppgitt som en prioritet av hele 66 % av CFO-ene. Fokus på kjernevirksomhet og organisk vekst er de andre prioriterte strategiene for de neste tolv månedene. Den positive trenden fra i vår knyttet til vekst gjennom oppkjøp, er avventende.

At bedrifter velger å redusere risiko er naturlig, gitt situasjonen, mener Enger.

– I usikre tider reagerer man gjerne med forsiktighet, det har vi sett mange ganger.

Høy risiko kan gi høy avkastning

Enger understreker at det også finnes muligheter fremover.
– Hvis man tror på bedring, som jo mange gjør, vil det finnes gode muligheter for de som tør tenke litt mer ekspansivt. Denne undersøkelsen er gjort blant store bedrifter, hadde vi spurt for eksempel private equity-sektoren hadde nok bildet vært ganske annerledes. Høy risiko kan gi mulighet for høy avkastning. Samtidig er det klart at i turbulente tider, vil hvilken strategi man velger avhenge av hvor man står. Det er nær umulig å si noe generelt om hvordan dette utvikler seg, utover at det skal bli spennende å følge med på, avslutter Enger.

Andre sentrale funn i undersøkelsen:

Redusert optimisme i oljebransjen

Den observerte pessimismen er markant høyere i oljebransjen enn for andre bransjer, 90 % netto er mindre optimistiske til de økonomiske utsiktene nå enn for seks måneder siden, da tilsvarende mål var 69 % netto.

Forventninger om vekst

Ringvirkningene fra petroleumsbransjen er per nå ikke så store som man kunne frykte. Selv om det overordnede bildet er mer negativt enn tidligere også for andre bransjer, er det fortsatt tydelige forventninger om vekst i inntekter og margin, samt noe oppkjøpsvilje.

Tror på enda lavere rentenivå

Over 90 % av CFO-ene forventer en nedgang eller uendret nivå på NIBOR-renten de neste seks månedene. Dette er en fortsettelse av tendensen fra i vår, men et tydelig skifte fra tidligere undersøkelser.

Obligasjonslån lite attraktivt

Obligasjonslån er for første gang i undersøkelsens historie ikke en attraktiv finansieringskilde.

Rapporten observerer et drastisk fall i CFO-enes syn på attraktiviteten til og tilgjengelighet av obligasjonslån i vår. Etter flere år med sterkt obligasjonsmarked ble slutten av 2014 preget av få nye utstedelser. Denne tendensen er forsterket gjennom 2015 og er trolig nært knyttet til utviklingen i oljebransjen og nedgangen i den underliggende oljeprisen.

Les mer om CFO-undersøkelsen og andre aktuelle saker fra Deloitte her.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *