ESA har godkjent utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

ESA har godkjent utvidelse av tilskuddsordningen for sjøfolk

Fra 1. juli i år besluttet regjeringen å utvide den generelle tilskuddsordningen for sjøfolk på skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Dette gjorde regjeringen ved å oppheve begrensningen for maksimalt tilskudd per sysselsatt. Denne utvidelsen er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA for en periode på 10 år, gjeldende fra april 2016.

Utvidelsen gjelder EØS-sjøfolk om bord på spesialfartøy, herunder olje- og kjemikalietankere, gasstankere og «roll-on-roll-off»-skip på over 10.000 bruttotonn i utenriksfart, og tilsvarende fartøy på mellom 3.000 og 10.000 bruttotonn som i tillegg ikke har utført transportoppdrag mellom europeiske, herunder norske havner i terminen. Øvrige segmenter i den generelle ordningen for NIS-skip (offshoreskip, cruise- og passasjerskip og bulk-/tørrlastskip) omfattes ikke av utvidelsen.

Utvidelsen av ordningen innebærer at rederier med EØS-sjøfolk på skip som faller inn under ordningen, og som tidligere fikk begrenset refusjon av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til 26 %, nå kan kreve full refusjon. Øvrige krav etter ordningen, herunder krav til opplæringsstillinger, opprettholdes uendret.

Utvidelse av ordningen har til hensikt å gjøre NIS til et mer attraktivt valg for norske og europeiske redere fremfor tredjelandsregistre, samt å stimulere til ansettelse av norske og europeiske sjøfolk på konkurransedyktige betingelser. Utvidelsen anses som et viktig virkemiddel for å beholde ledende maritim kompetanse i Norge.

May Britt Nyvoll Boga

Senior Manager/advokat

Deloitte Advokatfirma AS

+47 976 79 862

mboga@deloitte.no

Peter Ringkjøb Groth

Assosiert partner

Deloitte Advokatfirma AS

+47 952 08 434

pgroth@deloitte.no

 

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.