Fornøyelsespark inspirerer til bedre innbyggerservice

Fornøyelsespark inspirerer til bedre innbyggerservice

I København kommune har myndighetene bestemt at vielsene på den danske hovedstadens rådhus kan være en opplevelse utenom det vanlige.

De har blant annet leid inn profesjonelle skuespillere for å undervise personalet i presentasjonsteknikk, og personalet selv reiser ut hvis det kommende ekteparet ønsker å bli viet på et annet sted enn rådhuset.

Men er det kommunens oppgave å gjøre noe ekstra spesielt for giftelystne innbyggere? Ja, mener Thomas Jakobsen, som er direktør for kultur- og fritidsforvaltningen i København.

Langsiktig investering

Ifølge Jakobsen er investeringen i vielser en viktig del av nytenkningen om kommunal innbyggerservice. Det gir ikke bare innbyggerne et bedre inntrykk av byen og myndighetene, men er også en god forretning på lang sikt.

– Innbyggerne forventer at vi møter dem på nye måter og gjennom mange forskjellige kanaler, sier Jakobsen. – Samtidig innebærer de tøffe effektiviseringskravene at det er nødvendig å utvikle service som er justert etter fremtidens behov.

Customer Experience på Tivoli

Direktørens uttalelser er på linje med Deloitte-publikasjonen «Rx Cx – Customer experience as a prescription for improving government performance». Her peker Deloitte på mulighetene en Customer Experience-tilnærming (CX) kan bidra med.

For å integrere CX med kommunens daglige virke, har kultur- og fritidsforvaltningen latt seg inspirere av den danske hovedstadens fornøyelsespark, Tivoli. Der har de jobbet målrettet med CX og servicedesign i en årrekke for å få mer fornøyde kunder.

Les mer i artikkelen Tivoli inspirerer Københavns Kommune til bedre borgerservice på Deloitte Danmarks nettside.

Offentlig sektor i Norge

Vil du vite hva Deloitte Norge kan gjøre for å hjelpe din kommune med strategi, omstilling, digitalisering, effektivisering og nytenkning, besøk seksjonen for offentlig sektor på vår nettside eller ta kontakt med oss direkte.

Les også mer på Deloitte Danmarks nettside Public Perspectives.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.