Global immigration study: Norge attraktivt for utenlandske arbeidstakere

Global immigration study: Norge attraktivt for utenlandske arbeidstakere

Deloittes ferske rapport om immigrasjon viser at Norge er ett av de mest attraktive landene for kvalifiserte arbeidstakere fra land utenfor EU/EØS området – takket være rask behandling og lave kostnader ved søknad om arbeidstillatelse.

Studien omfatter totalt 38 land og sammenligner immigrasjonsregimet blant annet for kvalifiserte arbeidstakere i EU-landene og andre sentrale nasjoner i verden. Undersøkelsen adresserer blant annet likheter og ulikheter i regler om arbeidstillatelse for spesialister, forretningsreisende og høytlønnede.

En del av de 38 landene som har deltatt i Deloittes studie har immigrasjonslovgivning med særlige krav til lønnsnivå for innvilgelse av arbeidstillatelse for spesialister. Undersøkelsen viser at Norge har et forholdsvis høyt lønnskrav for spesialister sammenlignet med øvrige land, og Norge befinner seg på den øvre delen av skalaen. Samtidig har de fleste land særlige prosesser for høyt kvalifiserte arbeidstagere, og Norge er blant landene som har kortest behandlingstid for søknadsprosessen. Under halvparten av landene som deltar i undersøkelsen har kortere saksbehandlingstid enn 1 måned for å få arbeidstillatelsen ferdigbehandlet. I Norge tar dette to–tre uker. Det er også verdt å merke seg at kun i 37% av alle landene er det mulig å søke om arbeidstillatelse online. Norge er blant disse.

Norge har ikke implementert europeiske direktiver om blue card, intra-company transfers og single permits, men rapporten konkluderer samtidig med at når ordningene ikke er harmonisert med lokale nasjonale regler så blir europeiske initiativer som Blue Card, intra-company transfers og Single Permit komplisert og har vist seg å ha begrenset effekt.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.