Her får NHH-studentene jobb

Her får NHH-studentene jobb

– Jeg var vel ganske forberedt på at jeg kunne komme til å få tilbud om jobb før jeg var ferdig utdannet, sier Sofie Graff Nesse (24) fra Oslo.

At hun skulle ende opp i et av verdens største revisjonsselskaper, hadde hun imidlertid bare håpet på.

Siden i fjor høst har hun arbeidet som revisor i Deloitte.

Tilbudet om en fast stilling i kontorlokalene deres i Bjørvika i Oslo, kom etter fire hektiske uker som «intern» i januar 2015 – allerede halvannet år før mastergraden i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) var fullført.

– Jeg takket «ja» og signerte kontrakten med det samme, forteller Nesse.

Om Arbeidsmarkedsundersøkelsen:

  • Gjennomføres årlig av Norges Handelshøyskole (NHH) og kan fortelle hvor raskt studentene kommer ut i jobb, hvor de får seg arbeid og utvikling av gjennomsnittslønn.
  • Uteksaminerte masterstudenter inviteres til å delta ett halvt år etter fullførte studier.
  • Ble gjennomført i tidsrommet 15. desember 2016 og 15. januar 2017.
  • Svarprosenten er 62,4 prosent. 310 av totalt 497 kandidater fra masterstudiet i økonomi og administrasjon deltok.

(Kilde: NHH)

Flesteparten får jobb

Tross tøffere tider i arbeidsmarkedet, får mer enn syv av ti NHH-studenter tilbud om jobb før siste eksamen er avlagt.

Det viser den siste arbeidsmarkedsrapporten fra NHH, som gjennomføres årlig.

Totalt 86,7 prosent av de spurte studentene fra masterstudiet i økonomi og administrasjon oppga at de er i arbeid seks måneder etter endt utdannelse. Av disse mener 94,4 prosent at jobben er relevant til utdannelsen.

Søker tidlig

Undersøkelsen viser også at de fleste som gjennomfører et masterstudium, er i jobb seks måneder senere.

Nesse tror nøkkelen til jobbsuksess er å søke tidlig nok. Det lærte hun raskt av andre på NHH.

– Du får innprentet tidlig av medstudenter at man søker jobb halvannet til ett år før man er ferdig utdannet. Vennene mine som ikke fikk jobb første semesteret de søkte, fikk jobb i løpet av det neste. Det er ingen jeg kjenner som var ferdig på studiet og ikke hadde jobb, sier hun.

Færre til finanssektoren

I likhet med både i 2014 og 2015 får de fleste kandidatene fra NHH jobb innen regnskap og revisjon.

Andre funn:

  • 8,4 prosent av de uteksaminerte NHH-studentene sto uten arbeid i desember i fjor, mot 7,6 prosent på samme tid året før.
  • Flere velger å studere lenger. 4,9 prosent oppga at de ønsker å fortsette med studier, enten på NHH eller andre steder. I 2015 var denne andelen på 2,4 prosent.
  • Færre begynner å jobbe i offentlig sektor. Fra 2014 til 2016 har andelen falt fra 12,4 prosent til 7,5 prosent.
  • Færre mener de får relevant jobb. Fra 2014 til 2016 har andelen med «irrelevant» arbeid økt fra 4,7 prosent til 5,6 prosent.
  • Flest får jobb i Oslo (64,8 prosent) og Bergen (17,8 prosent). 6,5 prosent begynner å jobbe i Stavanger.

(Kilde: Arbeidsmarkedsundersøkelsen til NHH)

Færre fikk seg jobb innen bank, finans og forsikring. Andelen nyansatte i denne sektoren krympet fra 22,3 prosent i 2015 til 17,4 prosent i 2016.

Det motsatte skjedde i konsulentbransjen. Ifølge undersøkelsen fikk 17,4 prosent av NHH-kandidatene jobb her i 2015, mot 23,8 prosent i 2016.

– Ser vi på typen jobber de går inn i, har NHH-studentene tradisjonelt sett ikke vært så mye inne i de bransjene som er blitt rammet i det siste, som olje- og oljeservicesektoren. Over 70 prosent går inn i regnskap, revisjon, consulting, finans og bank. Der har det ikke vært så krevende, presiserer viserektor Helge Thorbjørnsen ved NHH.

Forskningssjef Nils Martin Stølen ved Statistisk sentralbyrå (SSB) mener nedgangen i andelen som får jobb innen bank- og finanssektoren kan indikere at en ny trend er på vei.

Han har vært med på å utarbeide en fremskriving av arbeidsmarkedet i Norge for de neste tyve årene.

– Innen bank og finans må vi nok regne med at en tydelige effektivisering vil gjør seg gjeldende fremover, som følge av teknologiske løsninger, sier han.

Innen forsikring gjelder også andre krefter.

– Det blir mer og mer vanlig med private pensjonsforsikringer og lignende. Nedgangen vil nok gjøre seg sterkest gjeldende innen bank og finans, selv om også forsikringssektoren nok også blir berørt av utviklingen, sier Stølen.

Flest kvinner i jobb

Litt flere kvinner får jobb de første seks månedene sammenlignet med menn. Det er imidlertid flest menn som mener de har landet en relevant jobb.

Det er også flest mannlige arbeidstagere som begynner å jobbe i privat sektor.

Totalt var det 92,5 prosent av NHH-kandidatene fikk jobb i privat sektor, noen flere enn i 2015 da andelen var på 88,8 prosent.

Thorbjørnsen mener endringen er marginal.

– Det er ganske små tall. Majoriteten av studentene ved NHH har alltid gått til privat sektor. Det er gledelig at det i et krevende arbeidsmarked, særlig i privat sektor, fremdeles er muligheter for kandidater til å få jobb, sier han.

Tjener mer

NHH-kandidatenes grunnlønn falt med snaue 2000 kroner fra 2015 til 2016.

De årlige ytelsene har derimot økt, og trekker den totale gjennomsnittlige årslønnen opp til 524.681 kroner.

Det tilsvarer en økning på 0,9 prosent fra året før.

– Det er relativt imponerende at over 74 prosent har jobb før de er ferdig utdannet og at snittlønnen går opp. Det er selvfølgelig hyggelig for NHH, sier Thorbjørnsen.

Hardere konkurranse

Selv om flertallet av NHH-studentene kommer raskt ut i jobb nå, vil det ikke nødvendigvis være slik i fremtiden.

Stølen i SSB tror allerede studenter som starter et femårig utdannelsesløp i dag, vil begynne å merke hardere konkurranse når de forlater skolebenken.

– Det er en klar økning i etterspørselen etter de som har høyere økonomisk utdannelse. Samtidig har utdannelseskapasiteten økt så mye de siste årene at det trolig blir for mange som tar den typen utdannelse. Dette er ikke et stort problem i dag, men det vil nok «balle på seg» fremover, sier han.

SSB-forskeren mener imidlertid NHH-studenter kan puste lettet ut.

– De vil stille sterkt i konkurransen nesten uansett hva som skjer. I hovedsak er det studenter ved andre institusjoner innen samme retning, som ikke er like høyt rangert, som vil merke problemene først. Men det kan tenkes at andelen som får jobb før de er ferdige med utdannelsen kan gå ned, sier Stølen.

Denne saken ble opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 10.02.17.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.