Ikke helt forberedt

Ikke helt forberedt

Deloittes undersøkelse Global Human Capital Trends tar for seg de globale trendene i arbeidslivet, og er besvart av over 10.000 hr- og næringslivsledere i 140 land, deriblant 379 norske ledere og fagpersoner.

Årets undersøkelse viser at Norge anser «robotics» som en viktigere trend enn gjennomsnittet i undersøkelsen. Samtidig svarer de norske respondentene at de ikke føler seg klare for teknologiske trender som «robotics», kognitiv databehandling og kunstig intelligens.

Et eksempel er bruken av teknologi i styrkingen av karriere og læring, som er en lite utnyttet mulighet i norske organisasjoner. Bare tre prosent oppgir å være dyktige i å bruke avanserte medier, og åtte prosent mener de er flinke til å utnytte muligheter innen mobil læring.

– Toppledere ser at utviklingen står på trappene. De ser det blir viktig de neste tre-fem årene. Men selv om de er klar over det, er få forberedt på utviklingen. Det er litt bekymringsfullt, sier Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Capital i Norge i Deloitte.

– Må ikke stå igjen når toget går

Deloitte er enig i BCGs resonnement: Robotene fjerner ikke arbeidsplasser, men endrer arbeidsplasser.

Eva Gjøvikli, Deloitte. Foto: Anita Arntzen

– De standardiserte, regelstyrte og enkle oppgavene kan erstattes, men i de nye jobbene er essensielle menneskeegenskapene viktig. Man kan gå fra papirarbeid til en rådgiverrolle. Det blir en krevende omstilling for en rekke virksomheter, men det handler om å tilegne seg ny kompetanse og den rette fagkunnskapen, sier Gjøvikli.

Deloitte merker også at mange strever med å navigere riktig i dette kaotiske landskapet, for når alt skjer så raskt er det vanskelig å vite hvilken kompetanse man trenger.

– Spesielt i store organisasjoner kan dette være krevende. Men man må tørre å prøve og feile, slik at man ikke står igjen når toget går. Ligger man i stedet litt i forkant av utviklingen, tester ut ny teknologi raskt og har evne til å snu seg rundt, da blir det lettere å henge med. Og selv om man ikke føler seg helt forberedt på det som kommer, er i alle fall norske ledere oppmerksomme på hva som skjer – og hvor viktig det er. Dét er positivt, sier Eva Gjøvikli.

For mer informasjon, kontakt:

Eva Gjøvikli, partner og leder av Human Capital i Norge

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 16.04.17.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.