Ledere trenger team, men trenger teamet ledere?

Ledere trenger team, men trenger teamet ledere?

Ledere trenger team, men trenger teamet ledere?

Det virker som en uunngåelig konsekvens: Hvis en virksomhet har problemer, kommer det krav om at sjefen må gå. Det er til enhver tid flere slike debatter i norske medier, på tvers av offentlig og privat sektor, eller organisasjoner. Hvis en virksomhet sliter, må det være sjefens ansvar. Ledergruppen trekker ikke lenger i samme retning. Sjefen skulle ha gjort noe annerledes. Debattene er svært forutsigbare – sjefen må gå.

En slik debatt er interessant av flere grunner – og ikke minst sier den noe om kompleksiteten ved å være toppleder i dag. For oss som arbeider med team og ledelse er spesielt to forhold interessante; hvordan kan lederteamet bidra til å dempe det opplevde presset på en toppleder? Og hva er egentlig lederens betydning for teamet?

 Ledergruppen og verdien av tillit

Mange organisasjoner er fortsatt bygget på prinsipper som at mennesker hovedsakelig blir motivert av penger, ansatte må kontrolleres, ledere er best egnet til å ta beslutninger om bedriftens arbeid, og målinger og karakterer virker motiverende. Forskning har lenge motbevist at slike prinsipper er heldige for bedrifter og ansatte. Bedriften kan gjennom andre styringsmekanismer legge til rette for at ansatte leder seg selv samtidig som man drar i samme retning. Slår vi sammen funn fra studier ved NHH med internasjonale studier, kan vi slå fast at selvledelse og kollegaledelse er en god idé. I en rekke studier i regi av FOCUS-programmet ved NHH finner vi at forventningsavklaring i oppstarten er helt sentralt for å skape ansvarsfølelse og samhold. For å få til dette må ledere gi avkall på egen makt og fokusere på tilrettelegging mer enn styring.

Å skape velfungerende team er vanskelig, men likevel nødvendig for å løse de mest krevende og komplekse problemstillingene. Et lederteam skal ha en merverdi for individet i teamet, lederteamet selv og organisasjonen. Sakene som bringes inn i en ledergruppe skal få tilført ytterligere kvalitet ved å bli behandlet der. Hva den enkelte leder angår vil en merverdi kunne defineres som motivasjon, læring, utvikling og personlig trivsel. Dette gjelder også for en toppleder. Med andre ord kan vi anta at ledere trenger effektive team – kanskje også at dette er avgjørende for å holde ut. Men trenger teamene ledere?

Tilrettelegging er sentralt

I følge teamforsker Richard Hackman kan mye av forskjellen i hvor gruppers prestasjoner forklares av hvor godt lederen tilrettelegger før arbeidet begynner. Når gruppen først er i gang, er lederens rolle mindre viktig. Med andre ord spilles betydningen av lederrollen ned. Hvilke forhold vil så være avgjørende? Det handler om å bygge et reelt team, gi klar retning, bygge en god struktur, men også om en støttende kontekst, i form av ulike typer belønning, informasjon eller opplæring. Tendensen til å tilskrive all suksess og fiasko til lederen – såkalt lederattribusjon, er utbredt og velkjent. I en undersøkelse av Ruth Wageman fant man at de faktorene som forklarer teameffektivitet best er strukturelle forhold (37%) og ikke leders aktiviteter (1%).

Vi som betrakter debattene rundt toppledere fra utsiden blir nysgjerrig på hvilken rolle resten av lederne i lederteamene deres har, særlig i tider med krevende omstillinger.  Ledere påvirker teamenes resultater, men først og fremst med tilrettelegging og kanskje mer indirekte enn direkte. Det som imidlertid er sikkert er at lederen trenger et team for å løse de komplekse oppgavene som organisasjonen skal løse – og de trenger også teamet for egen og øvrige lederes utvikling og motivasjon.

Uavhengig av teamet vil en leder uansett ikke være fritatt fra verken intern eller ekstern kritikk, særlig i en periode med omfattende endringsprosesser. Vi håper derfor alle toppledere gjør tydelige forventningsavklaringer med sine team.

Det kommer godt med når det stormer.

 

Eva Gjøvikli, partner, Deloitte consulting

Therese Sverdrup, førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *