Norge har flest kvinner i styrene

Norge har flest kvinner i styrene

Med 42 prosent kvinnelige styremedlemmer har Norge den sterkeste kvinneandelen i styrer på verdensbasis, viser en ny rapport. Fortsatt er det for få kvinnelige styreledere, mener Deloitte.

Deloittes rapport Women in the boardroom ser nærmere på tiltakene som gjøres for å øke mangfoldet i styrerommene og hvilken effekt de har hatt. Årets rapport omfatter 7000 selskaper i 64 land.

15 prosent kvinner

Rapporten viser at kvinner fremdeles er underrepresentert i styrer til tross for aktive forsøk på å påvirke tallene. Kvinner har 15 prosent av styreplassene verden over, en oppgang fra 12 prosent i 2015.

Samtidig har selskaper med kvinner i lederposisjoner nesten dobbelt så mange kvinner i styret, sammenlignet med selskaper som er ledet av menn:

  • Når øverste leder er kvinne, er kvinneandelen i styrene på nesten 29 prosent.
  • Bare 15 prosent av styreposisjonene holdes av kvinner, dersom sjefen er mann.
  • Norge topper listen med kvinneandel på 42 prosent
  • Frankrike og Sverige kommer etter med en kvinneandel på henholdsvis 33 og 32 prosent.

Norsk representasjon best

Selv om Norge i europeisk sammenheng har mange kvinner i styrene, er få av dem styreledere.

Siden 2005 har norsk lovgivning stilt krav til minst 40 kjønnsrepresentasjon i ASA-styrene, noe som også har ført til at kvinneandelen er over 40 prosent:

  • Av de 45 selskapene som ble analysert i Norge har 7 prosent kvinnelige styreledere
  • Totalt er 147 kvinner representert i styrene
  • FSI og TMT er bransjene med størst kvinnerepresentasjon i styrene.

Resultatene i offentlige selskaper har ført til en utvidelse av kravene og en rekke forslag fra myndighetene ble godkjent desember 2016.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.