Norske finansdirektører er fremtidsoptimister

Norske finansdirektører er fremtidsoptimister

Deloittes ferske CFO-undersøkelse viser at norske finansdirektører fortsatt er mer optimistiske. CFO-indeksen for april 2017 får en verdi på 57,8, en økning fra forrige måling i oktober 2016.

 

Norske finansdirektører er marginalt mer positive til framtidsutsiktene enn svenskene. Resultatene våre er støttet av tilsvarende undersøkelser utført av NHO.

Sterkere makro og børser hjelper på humøret og lommeboka

Understøttet av styrkede makroøkonomiske indikatorer svarer norske finansdirektører at de er vesentlig mer optimistiske enn hva de var oktober 2016. De anser egen finansiell situasjon som vesentlig forbedret og forventer økte inntekter og driftsmarginer over det neste halve året. Stimulert av en svekket kronekurs er frykten for fallende etterspørsel og økt konkurranse fra utlandet kraftig redusert fra tidligere undersøkelser.

Optimistisk, men usikker? Da blir svaret konservativ vekst

Mens optimismen og makroøkonomien ligger til rette for økte investeringer kan det virke som usikkerheten blant norske bedrifter tøyler investeringene – og fokus er på «litt mer av det samme». Det betyr at veksten skal komme i eksiterende markeder og produkter, men er moderat. Vi ser en bedring i netto investeringer fra tidligere perioder, men bedringen i resultatene er først og fremst drevet av en nedgang i finansdirektører som skal redusere investeringene fremover. Det er interessant å merke seg en svært få bedrifter planlegger å investere vesentlige beløp over den neste perioden. Skal det vise seg at usikkerheten vil avta, kan vi derfor forvente at norske bedrifter vil øke nivået på investeringene.

Redd for ting utenfor egen kontroll

Fra tidligere undersøkelser ser vi en tendens til skifte i hvilke faktorer som bekymrer norske finansdirektører. Den største endringen er økning i bekymringen for «politiske endringer» og «andre faktorer». Denne gruppen skiller seg fra andre faktorer inkludert i denne undersøkelsen ved at de representerer et relativt større usikkerhetselement.  Det er verdt å merke seg at kapitalmarkedene ser risikoen fra politiske endringer som vesentlig lavere.  Avvikende vurdering av risiko mellom norske bedrifter og finansmarkedet resulterer i en svært gunstig mulighet til å kjøpe forsikring.

Last ned rapporten for å få oversikt over alle resultatene,.

For mer informasjon, kontakt:

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.