Ny hverdag med blockchain

Ny hverdag med blockchain

Reiselivs-, musikk- og mediebransjen har alle opplevd omveltninger som følge av digitalisering og automatisering av tjenester.

For disse bransjene har innovativ teknologi og digitalisering bidratt til en total omveltning i hvordan man jobber og nye krav til kompetanse.

For regnskapsbransjen har ikke endringene vært like gjennomgripende hittil. Imidlertid har blockchain-teknologien et potensiale til å påvirke denne bransjen.

Deloitte søker flere erfarne konsulenter »

En innovativ database

Blockchain er i all hovedsak «kun» en database, med innovative karakteristikker. Styrken til en blockchain er at den åpner for at datakraft kan erstatte tilliten og sikkerheten som typiske mellomledd og tredjeparter ivaretar i transaksjoner og informasjonsoverføringer.

I tillegg blir alle historiske transaksjoner og informasjonsoverføring lagret i en kjede av blokker, «blockchain», som ingen har tilgang til å endre.

Blockchain har gjennom de siste årene vist seg å være en svært innovativ og stabil infrastruktur for utallige kryptovalutaer.

Kryptovalutaene Bitcoin og Ethererums markedsverdier har steget til rekordnivåer og ligger på henholdsvis 56 og 27 milliarder dollar, som viser at blockchain som infrastruktur er noe langt mer enn en hype for de teknologifrelste.

Offentlig og privat

Vi skiller mellom offentlige og private blockchainer. En offentlig versjon er en database som er fullstendig transparent for allmennheten.

Blant annet opererer kryptovalutaen Bitcoin på en offentlig blockchain, hvor alle historiske transaksjoner gjort med kryptovalutaen noensinne er tilgjengelig.

Det vil derimot ikke være mulig å identifisere avsender og mottaker, ettersom deres “adresser” er kryptert. En offentlig blockchain vil derimot ikke tilføre noen verdi for et selskap, da de ikke ønsker å åpne opp samtlige transaksjoner for offentlighetene.

I private versjoner får en definert og avgrenset gruppe tilgang til å gjøre overføringer og lese transaksjoner, en løsning som egner seg bedre for et regnskapssystem.

Blockchain i regnskapet

Et regnskapssystem basert på en privat blockchain-infrastruktur kan revolusjonere økonomifunksjonen.

I stedet for at selskaper bokfører transaksjoner i egne regnskapssystemer kan man utvikle en felles lukket blockchain, hvor både kjøpet og salget er bokført mot hverandre, og lage regler som sikrer at transaksjonen ikke gjennomføres hvis ikke bokføring går opp i forkant.

Siden ingen har tilgang til å modifisere eller fjerne historiske transaksjoner sitter man i praksis på et arkiv av transaksjoner med svært lav risiko for misligheter eller feil og hvor alle transaksjoner allerede er avstemt mot motpart.

I infrastrukturen kan tredjeparter som revisor og Skatteetaten få lesetilgang til blockchain og dermed ha realtidstilgang til selskapets transaksjoner, med mulige kontroller gjennom året.

Eksempelet over viser potensialet til blockchain i regnskapsfunksjonen hvor man også inviterer kunder inn i regnskapssystemet sitt på sikt.

Som et første steg til introduksjon av blockchain-teknologien kan man begynne med å utvikle en intern database i selskapet til å arkivere og verifisere regnskapsinformasjon. Dette vil bidra til å styrke integriteten til data og redusere behovet for kontroll i etterkant.

En ny hverdag

Teknologien har potensiale til å endre kravene til kompetanse og måten man arbeider på. Vi vil se en bølge av nye automatiserte prosesser, som gjennom innovativ teknologi møter de høye kravene som stilles til finansiell rapportering.

Teknologiens innovative karakteristikker baner vei for utvikling av en rekke nye tjenester og automatiseringsmuligheter som vi enda ikke har sett starten av, og løse de uløste oppgavene.

Det gir nye utfordringer for vi som jobber med regnskap. I fremtiden må vi ha flere som har teknologikompetanse, og vi må lære å akseptere at tillit ikke trenger å være menneskeskapt.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i Finansavisen 5.09.17

Kontakt oss 

Marius Robbestad: mrobbestad@deloitte.no / tlf.: 980 48 355

Henrik Tveiterås, htveiteras@deloitte / tlf.: 994 65 290

Roger Furholm, rfurholm@deloitte.no / tlf.: 971 59 003

 

 

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.