Oljeserviceselskapene må investere

Oljeserviceselskapene må investere

Nå er det kostnadsreduksjoner og – dessverre – nedbemanninger som gjelder innen Oljeservice. Her er tre områder der vi mener selskapene i bransjen bør investere!

Markedet bråstanser, og det er krevende tider for selskaper innen oljeservice. Skal du fortsette med business as usual? Nedbemanne som alle gjør? Løpe etter hver eneste kontrakt? Eller skal du være offensiv, ta modige grep og investere i nye markeder eller andre industrier?

Valg og beslutninger blir vanskeligere i en tid preget av usikkerhet, lave marginer og uforutsigbare markeder med nye og strengere krav til pris og leveransemodeller. Det er uunngåelig at det er kostnadsreduksjoner som har høyeste prioritet. Det er imidlertid kritisk å unngå at kostnader ikke blir eneste prioritet. Basert på vårt arbeid med flere sentrale aktører innen oljeservice, ser vi tre områder der vi mener det nå er kritisk at oljeselskapene faktisk intensiverer innsatsen, og investerer:

  1. Strategiarbeid

I vårt arbeid med norske og utenlandske oljeserviceselskap har vi ofte erfart at de som presterer best, er selskapene som tilnærmer seg «nedturen» annerledes enn andre aktørene. De begynner med egen forretningsmodell og strategi, og vurderer hvordan den nye realiteten skaper risiko for hele forretningen. I stedet for å fokusere utelukkende på brannslukning, «ostehøvelkutt» og nedbemanning, så ivaretar de og arbeider for å øke forståelse for kjerneaktiviteter og det som er verdiskapende for kunden. Hvor er vi unike? Hvor har vi en fordel fremfor alle andre? Hvordan kan vi forsterke det i markedet, eller utnytte det på andre måter? Hvordan skal vi agere, dersom et gitt scenario utspiller seg? Hvordan utvikler likviditetssituasjonen vår seg, sett opp mot konkurrentene? Hvordan kan vi utnytte mulighetene som oppstår?

Oljekrisen er ikke dommedag, men heller en situasjon som krever vurdering og planer for ulike scenarioer som basis for kloke handlinger for å sikre best mulig posisjonering i eksisterende og nye markeder. Erfaringsmessig ser vi alltid at slike markeder som oljeservicebransjen er inne i nå, følges av en aktiv transaksjonsperiode. Men det finnes andre, tilsvarende strategier som kan gi et godt fortrinn under slike markedsforhold. Det gjelder å finne disse fortrinnene, for din virksomhet. Robustgjøring av organisasjonen i forhold til finansiell posisjon og markedssituasjon parallelt med utarbeidelse av beredskapsplaner for alternative utviklingsbaner er viktige tiltak for en kommersiell ledelse. Å sikre en trygg fremtidig posisjon for oljeserviceselskapene i Norge vil kreve handling og nytenkning rundt strategi og beredskapsplaner for alternative utviklingsløp i en tid som vil kreve store omstillinger, både i organisasjon og drift.

  1. Operasjonell effektivitet

Det er ingen tvil om at kostnadene må reduseres i oljeservicebransjen. Det markedet vi ser nå, er et opplagt incentiv for en oljeservicevirksomhet til å skaffe kontroll på en sunn og fremtidsrettet drift. Operasjonell effektivitet er et av områdene med stort potensial. I motsetning til tilpasning mot eksterne kundekrav, er investeringer i økt operasjonell effektivitet noe man kan påvirke for å sikre markedsposisjoner i en mer konkurranseutsatt verden. Dessverre ser vi alt for ofte at flere selskaper for så vidt har gode planer, men likevel ikke klarer å gjennomføre og oppnå ønsket effekt av slike initiativer. Det skyldes ofte at det ikke investeres nok tid og ressurser i prosjektet. Det handler ikke om penger, men om ledelsestid og kapasitet. Tross stort potensiale, er gjennomføringskraften svakere hos de som glemmer at endringer også bør skje «nede på gulvet» – i hverdagen til hver enkelt medarbeider.

Hvis din bedrift er blant de som allerede har igangsatt initiativer med fokus på å effektivisere driften, er det viktig å sikre at alle medarbeidere forstår målet med prosjektene og hvilke endringer de må gjennomføre i egen hverdag for å nå deres felles mål. Vær tydelig, engasjert og tilstede med de som faktisk skal levere på det du ønsker å oppnå, og fokuser på det som skaper verdi.

  1. Gode ledere

Gode ledere er etter vår mening nøkkelen til endring i nedgangstider. Effektivt, kommersielt lederskap som spenner utover etablerte grenser og siloer, og som mestrer å utnytte kompetanse, innovasjon og smarte løsninger, er viktigere enn noen gang. Det er lederne som er avgjørende for å skape fremtidsmuligheter, samt kulturell endring hos medarbeidere og i organisasjonen. Det kreves ledere som klarer å tenke nytt, som tilrettelegger for innovasjon med kostnadsreduserende effekt og/eller samarbeid med kunder eller leverandører. Invester i dine ledere og gi de nødvendig støtte til å utvikle egenskaper som det nye markedet krever. Om nødvendig invester i å skifte ut ledere, og ansett de aller beste ledertalentene. Det er nå de kanskje er moden for å vurdere en ny jobb.

Det er ikke lett å tenke nytt og være offensiv i vanskelige tider, men med dagens bransjeutfordringer er det akkurat det som trengs. Det er disse vanskelige valgene, hvor styrke og evne til å gjennomføre strategiske endringer, vil avgjøre hvilke leverandører som vinner fremtidige kontrakter og lykkes med en langsiktig utvikling.

Vinnerne i vanskelige tider er ikke bare de bedriftene som klarer å tilpasse seg et nytt kostnadsnivå, men som samtidig evner å investere på de riktige områdene.

Først publisert på Sysla.no.

Skrevet av Geir Arne Veglo og Ellen Munkvold Se alle poster fra denne forfatteren →

Geir Arne Veglo er partner i Deloitte og har mer enn 25 års erfaring fra internasjonalt næringsliv. Ellen Munkvold er Director innen Human Capital i Deloitte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *