Personvern til besvær

Personvern til besvær

– Mange bedrifter dytter de nye personvernreglene foran seg, men nå begynner det å haste med å sette seg inn i hvilke konsekvenser det nye regelverket får i din bedrift. Dersom du ikke gjør denne jobben før mai 2018, risikerer du bøter på inntil fire prosent av brutto omsetning, sier advokat Bjørn Ofstad i Deloitte Legal.

25. mai 2018 skjer den største endringen av personvernlovgivningen i Europa på 20 år. Da iverksettes EUs nye personvernfordning i alle EU/EØS-land, Norge inkludert. Men en fersk undersøkelse utført av Deloitte viser at det fortsatt er et godt stykke igjen før norske bedrifter fullt ut forstår hvordan de skal iverksette og etterleve de nye personvernreglene. I mange bedrifter, også i finansnæringen, har de mer enn nok med å implementere dagens personvernregler som ble innført i 2001.

Last ned Deloittes personvernundersøkelse (gratis)

– Vår undersøkelse viser at bare fem prosent av virksomhetene er svært godt forberedt på de nye reglene som kommer. Tradisjonelt har ikke personvern vært av de områdene som har fått høyest prioritert i virksomhetene, men her må det skje en stor endring i løpet av kort tid. De nye reglene stiller langt strengere krav både til rutiner, risikovurderinger og personvernkonsekvenser, sier advokat Ofstad. Han har 12 års erfaring med å bistå virksomheter med å oppfylle kravene i dagens personvernlovgivning.

54 PERSONVERNOMBUD

En opptelling Finansfokus har gjort viser at det så langt bare finnes 54 personvernombud i bank, forsikring, finans og inkasso. Et grovt anslag viser at det er om lag 2 200 virksomheter i disse næringene og de aller fleste av disse vil være omfattet av den nye personvernlovgivningen. Det betyr at det er svært mange personvernombud som må plass før det nye reglene trer i kraft i mai neste år.

Les hele saken hos Finansfokus.

Les om personvern på Deloittes egne temasider 

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.