Pessimistiske unge nordmenn

Pessimistiske unge nordmenn

Norske «millennials» er mindre optimistiske enn sine nordiske jevnaldrende. De er dessuten mest bekymret for terrorisme, viser Deloitte-undersøkelse.

Norske unge, høyt utdannede arbeidstagere sitter på den grønne gren. Og likevel er de mer bekymret enn unge i resten av Norden og globalt, viser en fersk studie Deloitte har gjort i 34 land.Totalt er 8.900 under 34 år, «millennials», spurt om hva de frykter og forventer.

Bare 25 prosent av unge norske tror at norsk økonomi vil bedres det neste året. Den tilsvarende andelen globalt er 45 prosent. I de andre nordiske landene er optimistandelen mellom 32 og 47 prosent.

Alarm! Klima!

Unge fra Norden skiller seg fra øvrige unge ved enda større frykt for klimaendringer enn hos den globale medianungdommen.

Den raskest voksende bekymringen er frykten for terrorisme.

For to år siden var bare 15 prosent globalt bekymret for terrorisme. Nå er andelen 29 prosent globalt, 27 prosent i Norden og 33 prosent i Norge.

I Europa er frykten for å bli arbeidsledig en stor bekymring. Ikke i Norden. Der er man i stedet bekymret over immigrasjon.

I hele Norden er totalt bare 1.217 spurt. Det gjør at det neppe er mulig å lese signifikante svar for enkeltland. Adm. direktør Aase Aamdal Lundgaard i Deloitte AS er ikke enig:

– Vi har brukt Ipsos til å gjennomføre undersøkelsen, og vi mener dette gir en god indikasjon på forskjellene.

Frykter ikke roboter

– Hvilket funn er du selv mest overrasket over?

– Det som går på automatisering. Jeg er overrasket over at så få unge i Norge frykter for egen jobb, for å bli direkte påvirket negativt av automatisering. De har større tro på egen fremtid enn i andre land.

Globalt frykter hver tredje unge å miste jobbmuligheter til automatisering. I Norden er andelen 24 prosent.

Til gjengjeld er det en lavere andel i Norden som tror at automatisering vil løfte veksten enn ellers i verden.

– Og hva er din forklaring?

– Enten at de ikke har skjønt hvor betydningsfull automatiseringen kan bli eller at de ser på egne muligheter til å omstille seg slik at de takler utfordringene.

– Hvor mye betyr det for denne automatiseringsoptimismen på egne vegne at Norge har relativt lite av økonomien knyttet til industri og andre virksomheter som til nå har vært gjenstand for automatisering?

– Det kan nok bety noe, i tillegg til at respondentene tenker at de selv blir forskånet fordi de har høy utdannelse. Og det tror jeg er naivt.

Oljefrykt

– Hele utvalget er vel skjevt, med over 80 prosent utdannet på høyskole og universitet og mange i mellomleder- eller lederstillinger. Hvor representativt er dette?

– Formålet med undersøkelsen har ikke vært å ta et gjennomsnitt av norsk ungdom, men å se på unge som er i arbeid. Vi rekrutterer mange unge inn hos oss, først og fremst utdannet ungdom, og er opptatt av hvordan de ser på verden, sier Lundgaard.

– Hovedtrekket er at troen på bedring, optimismen, er svakere i Norge enn i øvrige Norden. Det skyldes både usikkerheten rundt oljeindustriens fremtid, og at vi har det ganske bra i utgangspunktet, sier Lundgaard.

– Da er potensialet for bedring mindre. Ellers i Europa har de vært gjennom tøffe år etter finanskrisen, og har større håp om bedring.

– Norge og Norden har til nå vært lite rammet av synlige klimaproblemer. Likevel er klimabekymringene størst her?

– Det har nok med diskusjonen om oljeindustrien å gjøre. I Norge er det en mye tydeligere debatt om våre viktigste bransjer og næringer, så jeg tror bekymringen har sammenheng med vår avhengighet av oljenæringen.

Skrevet av Deloitte Se alle poster fra denne forfatteren →

Deloitte AS er DTTLs medlemsfirma i Norge. Deloitte er verdens største leverandør av profesjonelle tjenester innen revisjon, rådgivning og advokattjenester.